Blog

Juf Djoeke gaat met zwangerschapsverlof vanaf 18 nov. 2015

Beste ouders,

Zoals u wellicht weet is juf Djoeke in verwachting en eind december verwacht
zij haar eerste kindje.

Woensdag 18 november zal de laatste werkdag voor juf Djoeke zijn op de
peuterspeelzaal waarna zij mag genieten van haar zwangerschapsverlof.

We zijn erg blij dat we Lysbeth Rozendal hebben kunnen aanstellen als
vervanger voor de dagdelen van juf Djoeke tijdens haar verlof.
Juf Lysbeth zal op de maandag-en woensdagmorgen en de dinsdagmiddag
gaan werken en eventuele inval op zich nemen.

Lysbeth heeft vorig jaar op cbs de Stapstien gewerkt in de kleutergroepen.
Zij is dus goed op de hoogte wat betreft onderwijs aan jonge kinderen en de
optimale samenwerking tussen peuterschool en basisschool.
We wensen Lysbeth een fijne tijd bij ons op de peuterspeelzaal.
In de eerstvolgende nieuwsbrief zal Lysbeth zich persoonlijk aan u voorstellen.

We wensen juf Djoeke een fijne verlofperiode en een voorspoedige bevalling
toe!
met vriendelijke groeten,

het bestuur en de juffen van
peuterspeelzaal It Wrottershonk