Blog

Beste ouder(s)/verzorger(s),

U bent inmiddels op de hoogte gebracht van de Harmonisatie wet , welke
per 1 januari 2017 word ingevoerd. In verband met deze wet hebben we van alle kinderen een nieuw inschrijfformulier
nodig, net als een nieuwe machtiging voor de ouderbijdrage.

Als u het inschrijfformulier heeft ingeleverd krijgt u zo snel mogelijk een offerte voor de
nieuwe ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage blijft inkomensafhankelijk, de tabel met bedragen heeft u onlangs gekregen.

Voor gezinnen met geen of 1 werkende ouder is er een bijdrage van de gemeente aan de ouderbijdrage.
U dient hiervoor de verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in te vullen en op te sturen naar, of in te leveren bij it Wrottershonk.
Voor gezinnen met twee werkende ouders is er de kinderopvangtoeslag.

Dit dient u bij de belastingdienst zelf te regelen. U heeft hiervoor een LRKP nummer nodig, dit nummer is 315955326.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u terecht op het volgende mailadres:
financieel@itwrottershonk.nl

vriendelijke groeten,
bestuur en juffen van Peuteropvang it Wrottershonk