Het Bestuur

Stichting It Wrottershonk
Peuteropvang It Wrottershonk valt onder Stichting It Wrottershonk. Stichting It Wrottershonk is een non-profit organisatie, het stichtingsbestuur bestaat uit vijf vrijwilligers.

Het bestuur:
•    Binnie Schotanus-Pompstra (voorzitter)
•    Froukje Dijkstra (penningmeester)
•    Jannie Martens (secretaresse)
•    Maaike Hansma (bestuurslid)

 

Contactgegevens bestuur

Stichting It Wrottershonk
Skoallestrjitte 14
9298 PT Kollumerzwaag
E-mail: info@itwrottershonk.nl