Algemeen

Peuteropvang It Wrottershonk is gevestigd in het gebouw van CBS De Stapstien, Skoallestrjitte 14 in Kollumerzwaag (ingang aan de Hille Veenstrastrjitte). De peuteropvang maakt gebruik van het voor- en vroegschoolse educatieprogramma (VVE) Piramide. Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage bij de peuteropvang.

 

Groepsindeling

Uw kind gaat twee dagdelen naar de peuteropvang, in totaal 5½ uur per week. Kinderen met een VVE-indicatie van het consultatiebureau kunnen meer dagdelen naar de peuteropvang.

U kunt uw kind brengen tijdens de inlooptijden. Er is dan tijd om de jas op te hangen en nog even samen te spelen, zodat uw kind veilig bij u als ouder kan wennen. Daarna is er tijd om afscheid te nemen en starten de kinderen gezamenlijk in de kring.

Op de aangegeven eindtijd kunt u uw kind weer ophalen. U kunt hiervoor buiten wachten op het plein, binnen de hekken van de peuteropvang. Als de kinderen de peuterles hebben afgesloten, komen zij naar buiten; de leidsters zorgt dat uw kind de jas aan heeft en tas bij zich heeft.

 

Groep 1

Maandagochtend en woensdag ochtend: 08.30-08.45 (inloop) tot 11.15 uur

 

Groep 2

Dinsdagochtend en vrijdag ochtend: 08.30-08.45 (inloop) tot 11.15 uur

 

Groep 3

Dinsdagmiddag: (11.45-14.15) en donderdag ochtend: 8.30-11.30

 

Wilt u uw kind bij voorkeur een beker met drinken (geen pakjes) en een gezond tussendoortje (fruit) meegeven?

De peuteropvang is tijdens de lesuren te bereiken via telefoonnummer 06 189 39 732.

of via 0511 447868. Op dit nummer kunt u ook de eventuele ziekmelding van uw kind doorgeven.

 

Ouderbijdrage

Voor meer informatie over de ouderbijdrage, verwijzen wij u naar het Inschrijfformulier en het Reglement peuteropvang.

 

Contact

Voor meer informatie over de peuteropvang kunt u terecht bij:

Stichting It Wrottershonk

Skoallestrjitte 14

9298 PT Kollumerzwaag

E-mail: info@itwrottershonk.nl